© Video & Computers Int. Tandarts Heuts is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), is geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en is ingeschreven in het BIG-register, wat aangeeft dat hij aantoonbaar aan de wettelijke opleidingseisen voldoet. BIG-registratienummer: 29021498602 Belangrijke informatie Op de website www.allesoverhetgebit.nl van de KNMT vindt u alle informatie over: Tips voor een gezond gebit Aandoeningen en behandelingen van uw gebit Vergoedingen en verzekeringen Tarieven en codes De tandartspraktijk Beroepen in de tandartspraktijk Wat te doen als u niet tevreden bent Tandarts Heuts is lid van het Ivoren Kruis. Het Ivoren Kruis geeft voorlichting om uw mond gezond te houden.